Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Fundacja Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca Oddział Zachodniopomorski, non-profit, będąca organizacją pożytku publicznego

O nas

Misją Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Oddział Zachodniopomorski jest pomoc osobom znajdującym się w potrzebie. Realizujemy ją na różne sposoby, gdyż dostrzegamy potrzeby w różnych obszarach i wśród zróżnicowanych grup społecznych.

Niesiemy pomoc rzeczową, finansową, żywnościową i ubraniową osobom ubogim, starszym, niepełnosprawnym czy wyrzuconym poza margines społeczny. Kładziemy duży nacisk na pomoc osobom chorym lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Oprócz tego realizujemy bezpłatne programy edukacyjne mające na celu chronić zdrowie i nie dopuszczać do powstawania chorób cywilizacyjnych, które dziś zbierają tak wielkie żniwa w Polsce.

Wierzymy, że pomoc okazywana drugiemu człowiekowi, zachęci kolejne osoby do podobnych postaw i zachowań – do okazania podobnej troski i dobroci kolejnym ludziom.

Jeśli również ty swoim postępowaniem chcesz odzwierciedlać taka postawę, zapraszamy do przyłączenia się do tego wielkiego dzieła niesienia pomocy. Można to zrobić na różne sposoby: poprzez zaangażowanie czasu, zdolności i talentów w wolontaryjna pracę na rzecz innych, pomoc przy organizowaniu akcji charytatywnych, koncertów charytatywnych, zbiórek publicznych, zbiórek żywności i ubrań, poprzez przekazanie darowizny lub darów rzeczowych oraz przede wszystkim przez przekazanie 1% podatku.

Dlaczego kładziemy nacisk na 1% podatku? Dlatego, że to nic nie kosztuje i najłatwiej zacząć od tego drobnego gestu (podania naszego numeru KRS w rozliczeniu podatkowym) tak by 1% Twojego podatku mógł zostać spożytkowany na działalność dobroczynna zamiast pozostać w budżecie skarbu Państwa.

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Zachodniopomorski posiada status organizacji pożytku publicznego (STATUS OPP), co oznacza, że możesz swój 1% podatku przekazać właśnie nam i wspomóc  szeroki zakres działań jakie realizujemy na rzecz osób potrzebujących. Są to między innymi:

Pomoc chorym – dziś spotykamy wiele osób dotkniętych ciężką chorobą – czasami chorują  od urodzenia a innym razem są to osoby, które zachorowały w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Staramy się reagować na takie przypadki i dzięki kreatywności naszych wolontariuszy organizować akcje charytatywne, które w skuteczny sposób przyczynią się do poprawy sytuacji osób dotkniętych chorobą (zob. Kołobrzeg pomógł Mateuszowi)

Pomoc niepełnosprawnym – staramy się działać na rzecz osób które czują się wyrzucone poza margines społeczny. Naszym celem jest rozbudzić w takich osobach przekonanie, że są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. Aby tak było tworzymy różnego rodzaju akcje i programy, które służą osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną bądź umysłową I  sprzyjają integracji z osobami zdrowymi.

Pomoc potrzebującym – udzielamy doraźnej pomocy osobom, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Powody i potrzeby są różne – często niezależne od osób, które zwracają się do nas po pomoc. Czasami w jednej chwili ludzkie życie w zderzeniu z kataklizmem, naturalnym żywiołem czy wypadkiem zmienia się nie do poznania. Również i dla takich osób przygotowujemy specjalne zbiórki finansowe i rzeczowe, które pomagają zaspokoić ich podstawowe potrzeby życiowe. Realizujemy również program „Bądź solidarny w potrzebie”, dzięki któremu również jesteśmy w stanie zaspakajać podobne potrzeby.

Pomoc ubogim -  Pomoc charytatywna osobom ubogim z naszego regionu przybierała bardzo różnorodny charakter, w zależności od grup do jakich docieramy z pomocą jak również od ich potrzeb. Pomagaliśmy już dzieciom, osobom starszym, rodzinom wielodzietnym i innym. Organizowaliśmy zbiórki żywności, ciepłych ubrań czy paczek dla dzieci. Jesteśmy dumni z tego, że możemy zaspokajać podstawowe potrzeby otaczających nas osób i cieszyć się ich szczęściem.

Profilaktyka zdrowia – w naszym oddziale kładziemy duży nacisk na zapobieganie chorobom. W ten sposób docieramy do szerokiego grona odbiorców, bo przecież niemal każdy z nas zagrożony jest chorobami cywilizacyjnymi. Organizujemy:

Kluby zdrowia – bezpłatne spotkania dla mieszkańców danej miejscowości na temat zdrowia, zapobiegania chorobom, zdrowego gotowania i naturalnych metod leczenia.

Expo Zdrowie – mobilne wystawy edukacyjno-diagnostyczne, na których wykonać można wykonać proste, bezpłatne badania (cukier, tkanka tłuszczowa, wydolność oddechowa, BMI, ciśnienie, poziom cukru) oraz poznać 8 zasad zdrowia, które składają się na zdrowy styl życia.

Wykłady – organizujemy prelekcje, wykłady lub całe cykle spotkań dotyczące szeroko pojętego zdrowia (fizyczne, psychiczne, duchowe). 

Ważne dokumenty

Pomóż nam

Kontakt

Chrześcijańska Służba Charytatywna
Oddział Zachodniopomorski
ul. Mariacka 4
70-547 Szczecin

Nr konta bankowego:
23 2030 0045 1110 0000 0270 6670

Tel.: (+48) 22 34 99 935
E-mail:

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij