Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Fundacja Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca Oddział Zachodniopomorski, non-profit, będąca organizacją pożytku publicznego

Główne kierunki działalności Fundacji Chrześcijańska Służba Charytatywna - Oddział Zachodniopomorski to:

Pomoc chorym – dziś spotykamy wiele osób dotkniętych ciężką chorobą – czasami chorują  od urodzenia a innym razem są to osoby, które zachorowały w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Staramy się reagować na takie przypadki i dzięki kreatywności naszych wolontariuszy organizować akcje charytatywne, które w skuteczny sposób przyczynią się do poprawy sytuacji osób dotkniętych chorobą (zob. Kołobrzeg pomógł Mateuszowi)

Pomoc niepełnosprawnym – staramy się działać na rzecz osób które czują się wyrzucone poza margines społeczny. Naszym celem jest rozbudzić w takich osobach przekonanie, że są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. Aby tak było tworzymy różnego rodzaju akcje i programy, które służą osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną bądź umysłową I  sprzyjają integracji z osobami zdrowymi.

Pomoc potrzebującym – udzielamy doraźnej pomocy osobom, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Powody i potrzeby są różne – często niezależne od osób, które zwracają się do nas po pomoc. Czasami w jednej chwili ludzkie życie w zderzeniu z kataklizmem, naturalnym żywiołem czy wypadkiem zmienia się nie do poznania. Również i dla takich osób przygotowujemy specjalne zbiórki finansowe i rzeczowe, które pomagają zaspokoić ich podstawowe potrzeby życiowe. Realizujemy również program „Bądź solidarny w potrzebie”, dzięki któremu również jesteśmy w stanie zaspakajać podobne potrzeby.

Pomoc ubogim -  Pomoc charytatywna osobom ubogim z naszego regionu przybierała bardzo różnorodny charakter, w zależności od grup do jakich docieramy z pomocą jak również od ich potrzeb. Pomagaliśmy już dzieciom, osobom starszym, rodzinom wielodzietnym i innym. Organizowaliśmy zbiórki żywności, ciepłych ubrań czy paczek dla dzieci. Jesteśmy dumni z tego, że możemy zaspokajać podstawowe potrzeby otaczających nas osób i cieszyć się ich szczęściem.

Profilaktyka zdrowia – w naszym oddziale kładziemy duży nacisk na zapobieganie chorobom. W ten sposób docieramy do szerokiego grona odbiorców, bo przecież niemal każdy z nas zagrożony jest chorobami cywilizacyjnymi. Organizujemy:

Kluby zdrowia – bezpłatne spotkania dla mieszkańców danej miejscowości na temat zdrowia, zapobiegania chorobom, zdrowego gotowania i naturalnych metod leczenia.

Expo Zdrowie – mobilne wystawy edukacyjno-diagnostyczne, na których wykonać można wykonać proste, bezpłatne badania (cukier, tkanka tłuszczowa, wydolność oddechowa, BMI, ciśnienie, poziom cukru) oraz poznać 8 zasad zdrowia, które składają się na zdrowy styl życia.

Wykłady – organizujemy prelekcje, wykłady lub całe cykle spotkań dotyczące szeroko pojętego zdrowia (fizyczne, psychiczne, duchowe).

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Podlaski od wielu lat stawia sobie za cel również promocję zdrowia przez profilaktykę. Jesteśmy przekonani, że edukacja zdrowotna to najtańszy i najskuteczniejszy sposób ochrony ludzkiego zdrowia i jakości życia.

Dlatego też oprócz powyższych programów pomocowych realizujemy szereg zadań związanych z ochroną zdrowia.

Zadbaj o zdrowie z ChSCh  - w naszym oddziale kładziemy duży nacisk na zapobieganie chorobom. W ten sposób docieramy do szerokiego grona odbiorców, bo przecież niemal każdy z nas zagrożony jest chorobami cywilizacyjnymi. Organizujemy:

Kluby zdrowia – bezpłatne spotkania dla mieszkańców danej miejscowości na temat zdrowia, zapobiegania chorobom, zdrowego gotowania i naturalnych metod leczenia.

Expo Zdrowie – mobilne wystawy edukacyjno-diagnostyczne, na których wykonać można wykonać proste, bezpłatne badania (cukier, tkanka tłuszczowa, wydolność oddechowa, BMI, ciśnienie, poziom cukru) oraz poznać 8 zasad zdrowia, które składają się na zdrowy styl życia.

Wykłady – organizujemy prelekcje, wykłady lub całe cykle spotkań dotyczące szeroko pojętego zdrowia (fizyczne, psychiczne, duchowe).

Szkoły zdrowego gotowania – warsztaty kulinarne promujące zdrową dietę opartą na pełnowartościowych, nie przetworzonych produktach kuchni roślinnej

Aktywność fizyczna – na uwagę zasługują kreatywne akcje charytatywne, które łączą kilka elementów naszej misji. Przykładem jest coroczny Bieg Pomocy w Zatoniu. Zachęcamy uczestników do aktywności fizycznej i wspólnego przebiegnięcia danego dystansu na rzecz chorego dziecka lub innej osoby znajdującej się w potrzebie. Uczestnicy, kibice i inne chętne osoby płacą „wpisowe” za udział w biegu, które jest w całości przekazywane na pomoc charytatywną.

Pomóż nam

Kontakt

Chrześcijańska Służba Charytatywna
Oddział Zachodniopomorski
ul. Mariacka 4
70-547 Szczecin

Nr konta bankowego:
23 2030 0045 1110 0000 0270 6670

Tel.: (+48) 22 34 99 935
E-mail:

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij